:: دوره 2، شماره 7 - ( 2-1394 ) ::
جلد 2 شماره 7 صفحات 114-143 برگشت به فهرست نسخه ها
سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری؛ مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری از دید کارکنان دانشگاه بیرجند 
نورمحمد یعقوبی1، حلیمه یوسفی طبس2
1- دانشکده مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
2- دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده:   (2017 مشاهده)

نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی نظام اداری منبعث شده از آن، به خوبی بیانگر اهمیت نظام اداری برای جامعه و قدم نهادن در راه اصلاح آن و پژوهش در این زمینه است. هدف این پژوهش بررسی سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری (مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری) است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که این جامعه محدود به 260 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 152 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آن‌ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شد. آزمون‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری و زیر متغیرهای آن یعنی قانونگرایی، شفافیت، سامانه‌های الکترونیک، نظام نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری مالی، آموزش و الگوی مصرف تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد توسعه دولت الکترونیک بر شایسته‌سالاری در جامعه مورد مطالعه تأثیری ندارد.

واژه‌های کلیدی: دولت الکترونیک، سلامت نظام اداری، سیاست‌های کلی نظام اداری، قانونگرایی، شفافیت.
متن کامل [PDF 301 kb]   (2919 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML     Printدوره 2، شماره 7 - ( 2-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها