فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری- فهرست مقالات آماده انتشار
فهرست مقالات آماده انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/7 | 

تحلیل مضمون توانمندسازی شهروندان در پرتو اسناد بالادستی نظام اداری ایران
آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا
تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛حقِّ بر بهره‌مندی از خدمات عمومی
ضوابط و آثار تفکیک عمل قضایی از عمل اداری قضات و مدیران قضایی قوه قضاییه
مطالعه تطبیقی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در ایران و انگلستان از منظر اصول دادرسی عادلانه
ضمانت‌ اجراهای کیفری  حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری:
http://qjal.smtc.ac.ir/find.php?item=1.113.23.fa
برگشت به اصل مطلب