فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/18 | 
فصلنامه حقوق اداری
(علمی -  پژوهشی)
شیوه‌نامه‌ی نگارش مقاله
 
 
 • مقاله‌ها پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه‌ی حقوق اداری به‌منظور تبیین، تأمین و تسهیل رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی کشور به ویژه سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.
 • مقاله باید به روش معتبر علمی تدوین شده باشد به گونه‌ای که دارای ترتیب منطقی و اجزای زیر باشد:
  • عنوان دقیق و واضح، اسامی و مشخصات صاحبان مقاله (پژوهشگران)، چکیده، کلید واژه‌ها، مقدمه، متن منطقی و منسجم، ارجاعات و استنادات، نتیجه‌گیری، منابع و مآخذ. 
  • روش پژوهش شامل موضوع، اهداف، فرضیه‌ها یا سوالات پژوهشی و پیشینه پژوهش به صورت مختصر و روشن.
  •  چکیده دارای 250-150 واژه و در‌بردارنده موضوع و مهمترین نتایج پژوهش باشدو  حداکثر 5 واژه به عنوان کلید واژه‌ها ارائه شود.
  •   در پاورقی رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت و پست الکترونیکی و شماره تماس نویسندگان و نویسنده مسئول مشخص شود.
 • ارسال ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه‌ها همراه مقاله ضرورت دارد.
 •  مقاله در قطع A4 با فونت BMitra12 و حاشیه‌های نرمال 54/2 از هر طرف و فاصله بین سطرها 2/1 حروفچینی شود.
 •  تقسیم مباحث و مطالب با استفاده از شماره اصلی و فرعی (حد اکثر تا 3 شماره، مانند: 2-2-3) صورت پذیرد و شماره اصلی در سمت چپ و شماره‌های فرعی در سمت راست قرار گیرند و از به‌کارگیری عناوینی همچون بخش، فصل و گفتار خودداری شود.
 •  حجم مقاله باید بین  6000 تا 8000 کلمه باشد.
 •  مقاله نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ و یا همزمان به سایر مجلات ارسال شده باشد.
 • فصلنامه در اصلاح و ویرایش مقالات پذیرفته شده آزاد است.
 • در مقابل اطلاعات، آمار و هرگونه ادعایی، منبع به صورت درون متنی آورده شود. این بند شامل جداول و نمودارها نیز می‌شود. 
 • ارجاعات به روش درون‌متنی و بر اساس شیوه APA باشد.
 • ذکر معادل غیر فارسی واژه‌های تخصصی، اسامی افراد یا مکان ها در پاورقی ضروری است.
 • در پایان مقاله ارسالی، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتابنامه) به صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):
  • کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ). نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد. مثال: انصاری، ولی الله (1377).کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: حقوقدان.
  • مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه. مثال: آقایی طوق، مسلم (1392). «ساده سازی اداری و راهکارهای آن» فصلنامه حقوق اداری، ش 1.
  • مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره المعارف‌ها: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ). «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد. مثال: محمودی جانکی، فیروز(1383). «حمایت کیفری از اخلاق» مجموعه مقالات علوم جنائی، تهران: سمت.
  •  در مواردی که نویسندگان بیش از سه نفر باشند، در ارجاع درون متنی پس از ذکر نام خانوادگی نویسنده اول در فارسی از واژه «و همکاران» و در لاتین از عبارت «et.al» استفاده شود.
 • چنانچه مقاله‌ی ارسالی از یک پایان‌نامه‌ی تحصیلی (ارشد- دکتری) استخراج شده باشد، فقط با نام دانشجوی صاحب پایان‌نامه، استاد راهنما و استاد مشاور همان ‌پایان‌نامه پذیرفته می‌شود و چنانچه مقاله حاصل یک طرح پژوهشی باشد محدودیتی در درجه‌ی تحصیلی و تعداد نویسندگان وجود ندارد.
 • تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی نویسنده مسئول و اعلام علت امر قابل بررسی است.
 • مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری، به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود.
 • مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهدگرفت. هیأت تحریریه و داوران مجله در رد، قبول و یا اصلاح مقالات و همچنین بررسی هرگونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.
 • گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.
 • پس از چاپ مقاله، نسخه‌ای از نشریه حاوی مقاله مورد نظر برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.
 • مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری:
http://qjal.smtc.ac.ir/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب